Marispelet ved Rjukanfossen har fått tilskudd til det kunstneriske teamet for 2022.