Har du lyst til å være med på Marispelet eller er nysgjerrig på det?
Søndag 23. april er din mulighet til å bli kjent med oss.